Dorota LudwinLidia FuglewiczPatrycja Brudniak

Dorota Ludwin

Studia magisterskie Pedagogika na Katolickim Uniwersyteckie Lubelskim;
Szkolenia z zakresu poradnictwa pedagogicznego; Kurs Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym;
Doświadczenie :
- pedagog w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
- opiekun na świetlicy dla dzieci.

Lidia Fuglewicz

Lidia Fuglewicz

Jest absolwentką biologii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończyła Kurs Opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, zwieńczony Certyfikatem Instytutu Medycznego w Warszawie.
Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane jest z nauczaniem przyrody w szkole podstawowej i prowadzeniu zajęć świetlicowych w gimnazjum.

Z Centrum Edukacji Dziecięcej jestem związana od prawie dwóch lat, w czasie których nabywałam doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, a także jako osoba wykonująca pomoce dydaktyczne do zajęć. Prywatnie jestem mamą ponad dwuletniego synka i fascynatką starych bajek oraz animacji poklatkowej. W domowym zaciszu tworzę z filcu własne bajkowe postaci. Moją pasję często wykorzystuję w pracy z dziećmi

Patrycja Brudniak

Patrycja Brudniak

 

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Rzeszowskim, na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Od października zamierza kontynuować tę specjalność na II stopniu. W trakcie trzyletnich studiów o profilu praktycznym, uzyskała odpowiednią wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, dzięki licznym praktykom zawodowym, oraz dzięki wolontariacie.