Magdalena Pyszczuk - DyrektorAnna Michalska - WychowawcaNatalia Pieniążek- WychowawcaJanina Adamczyk - OpiekunRobert Pyszczuk - Gimnastyka korekcyjna oraz zabawy i gry zespołowe

Magdalena Pyszczuk

Magdalena Pyszczuk Dyrektor Żłobka

Dyrektor

Wykształcenie

 • Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

studia magisterskie pedagogika resocjalizacyjna

 •  Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 •  Centrum Usług Dydaktycznych „Art.-Mar”  w Rzeszowie

studia podyplomowe oligofrenopedagogika

 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oddział w Przemyślu

kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

studia podyplomowe doradztwo zawodowe

 • Bergen County Community College in Paramus, New Jersey

associate in alpine science

 • Computer Professional Learning Center in Jersey City, New Jersey

Język angielski stopień zaawansowany

Kursy i szkolenia

 • Ośrodek Szkolenia Kursowego WIEDZA w Przemyślu

Nowoczesne metody pracy doradcy zawodowego

 • Fundacja Synapsis w Warszawie

Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u dzieci z autyzmem.

 • Fundacja Synapsis w Warszawie

Trening umiejętności społecznych.

 • Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie

Zasady karmienia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym znacznym i głębokim.

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu

Szkolenie 2 stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego, oraz zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).

 • Fundacja Synapsis w Warszawie

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Część II

 • Fundacja Synapsis w Warszawie

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Część I

 • Makaton Program Rozwoju Komunikacji PRKM

Makaton szkolenie zaawansowane (poziom drugi)

 • Zakład Szkoleniowo Usługowy „BEHAPEK s.c.

Szkolenie Udzielenie Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu

Szkolenie 1 stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania  Kierowanego, oraz zakresu ICF i metod Alternatywnej  Komunikacji (AAC).

 • Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „ Mówić bez Słów” w Warszawie
 • Praktyczny Kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się
 • Makaton Program Rozwoju Komunikacji PRKM
 • Makaton szkolenie podstawowe (poziom pierwszy)
 • Prywatnie mama 2 dzieci: 4 letniego Maksia i 2 letniej Julii

Anna Michalska

Wychowawca

Wykształcenie

 • Obecnie studia magisterskie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym
 • Studia licencjackie Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie
 • Opiekunka Dziecięca - Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie

Kursy i szkolenia

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy

Natalia Pieniążek

Wychowawca

Wykształcenie

 • Studia licencjackie: filologia polska: specjalność: język polski z edukacją kulturalną Uniwersytet Rzeszowski.
 • Studia magisterskie:filologia polska: specjalność: język polski z wiedzą o kulturze Uniwersytet Rzeszowski
 • Studia podyplomowe: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna WSIiZ w Rzeszowie
 • Doświadczenie: ponad roczna praca w żłobku oraz roczna praca w przedszkolu.
 • Zainteresowania: sport, taniec, muzyka, plastyka.

 Janina Adamczyk

Opiekun

Wykształcenie

 • Ukończony kurs opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia u dzieci i niemowląt

 Specjaliści

Robert Pyszczuk

Gimnastyka korekcyjna oraz zabawy i gry zespołowe

Wykształcenie

 • Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie - studia magisterskie wychowanie fizyczne specjalizacja gimnastyka korekcyjna
 • Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza  w Przeworsku - studia podyplomowe zarządzanie oświatą
 • Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza w Przeworsku - studia podyplomowe edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie - Klinika Diagnosty i Terapeuty Integracji Sensorycznej
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia u dzieci i niemowląt
 • Prywatnie tata dwójki dzieci: 4 letniego Maksia i 2 letniej Julii