Magdalena Pyszczuk - DyrektorAnna Michalska - WychowawcaJanina Adamczyk - OpiekunRobert Pyszczuk - Gimnastyka korekcyjna oraz zabawy i gry zespołowe

Magdalena Pyszczuk

Magdalena Pyszczuk Dyrektor Żłobka

Dyrektor

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego – studia magisterskie o specjalności: Resocjalizacja oraz Bergen County Community College in Paramus, New Jersey o kierunku Nauki Stosowane.

Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka a także studia podyplomowe Oligofrenopedagogika w Centrum Usług Dydaktycznych „Art-Mar”.

Jest doświadczonym pedagogiem oraz terapeutą dzieci z autyzmem. Ukończyła kursy agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u dzieci z autyzmem, trening umiejętności społecznych, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Część I i II w Fundacja Synapsis w Warszawie. W ostatnim roku ukończyła kurs Logorytmikii, Metody Sherborne – metoda ruchu rozwijającego oraz ogólnopolskie szkolenie programu Kraina Muzyki (część pierwsza i część druga). Od kilku lat związana ze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu gdzie między innymi ukończyła Szkolenie I i II stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego, oraz zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) oraz Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „ Mówić bez Słów” w Warszawie.

Odkąd pamiętam zawsze moje życie związane było z pracą z dziećmi począwszy od pracy w charakterze wychowawcy na koloniach dla dzieci niepełnosprawnych intelektualni i ruchowo oraz dzieciaków z domów dziecka, poprzez pracę w specjalnym ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym aż po indywidualną pracę jako terapeuta zajęciowy i pedagog dzieci wieku o 6 miesięcy do 6 lat. Liczne doświadczenia i możliwość pracy zarówno z dziećmi jak i z rodzicami stały się siłą napędową do stworzenia kompleksowego, nowoczesnego, bazującego na kreatywnych, inspirujących i nieszablonowych metodach dydaktycznych Centrum Edukacji Dziecięcej, na które składa się Klub Mamy i Malucha, Żłobek Magiczny Świat Malucha i Przedszkole Magiczny Świat Malucha.

Prywatnie mama 2 dzieci: 7 letniego Maksia i 4,5 letniej Julii, która zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym kieruje się zasadą Rozwijamy i uczymy a przy tym świetnie się bawimy

Anna Michalska

Wychowawca

Wykształcenie

  • Obecnie studia magisterskie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym
  • Studia licencjackie Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie
  • Opiekunka Dziecięca - Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie

Kursy i szkolenia

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy

 Janina Adamczyk

Opiekun

Wykształcenie

  • Ukończony kurs opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym zatwierdzonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  • Ukończony kurs pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia u dzieci i niemowląt

 Specjaliści

Robert Pyszczuk

Gimnastyka korekcyjna oraz zabawy i gry zespołowe

Absolwent wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego o specjalizacji Gimnastyka Korekcyjna. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Zarządzania Oświatą Wyższej Szkoły Społeczno – Gospodarcza w Przeworsku. Posiada tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej zdobyty w trakcie zajęć w ramach Kliniki Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej prowadzonej przez Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz ukończony kurs Terapii Ręki.

Już w czasie studiów zdobywał doświadczenie w pracy z dziećmi. Przez 1,5 roku pracował także z dziećmi w szkółce sportowej. Od października 2017 roku pracuje w Żłobku Magiczny Świat Malucha, gdzie świetnie odnalazł się jako opiekun oraz nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.
Prywatnie tata dwójki dzieci: 7 letniego Maksia i 4,5 letniej Julii, które są inspiracją i główną siłą napędową do szukania nowych i nieszablonowych sposobów na aktywne i twórcze sposoby rozwijania, wychowania i spędzania czasu z dziećmi.