Zajęcia

I. Zajęcia tematyczneII. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczneIII. Zajęcia plastyczneIV. Zajęcia rozwijające mowę oraz komunikacjęV. Zajęcia muzyczneVI. Zajęcia ruchoweVII. Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjneVIII. Zajęcia z chustą KlanzyIX. Zajęcia teatralneX. Sensoplastyka

ZAJĘCIA –  MAGICZNY ŚWIAT MALUCHA

 

Poznawanie rożnych zagadnień tematycznych: wiedza o otaczającym nas świecie przyrody: rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu dziecka, bezpośredni kontakt z przyrodą w trakcie spaceru, poznawanie roli zwierząt i roślin w życiu człowieka oraz naszej planety, zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie: zmiana pogody, pór roku.

Wiedza o zdrowiu: zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami zdrowotnymi i higienicznymi, odpowiedzi na pytania, dlaczego należy myć rączki i ząbki, dlaczego ruch na świeżym powietrzu jest taki ważny oraz dlaczego ważne jest, aby to co jemy było zdrowe.

Rodzina w życiu dziecka, kim jest mama, tata, dziadek i babcia, rodzeństwo, dlaczego obchodzimy święta Dzień Mamy, Taty, Babci i Dziadka. Wszystkie zajęcia tematyczne prowadzone są na indywidualnym poziomie rozwojowym dziecka.

II. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

Program „Rozumiem i odkrywam siebie” to zajęcia edukacyjne mające na celu wspieranie rozwoju  dziecka.  Zakłada, że akceptujący nauczyciel i rodzic, kierujący się w swoim postępowaniu  miłością i dobrocią. Jest nastawiony na modyfikowanie informacji dotyczących dziecka, szanuje jego godność  osobistą i niepowtarzalność dlatego też jest właściwą osobą towarzyszącą dziecku w odkrywaniu własnej interpretacji świata.

 • rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji oraz panowanie nad nimi

 • nawiązywanie kontaktów z innymi, odczytywanie ich potrzeb i nastrojów

 • rozpoznawanie swoich możliwości, zarówno mocnych jak i słabych stron

 • dokonywanie wyborów z przewidywaniem ich skutków

 • posługiwanie się językiem ciała w sposób akceptowany przez innych

 • przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w grupie

 • zaangażowanie rodziny w życie grupy przedszkolnej

 • rozpoznawanie , kontrolowanie  i wyrażanie  własnych uczuć przez dzieci, radzenie sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi

 • rozwiązywanie  konfliktów w grupie metodą pokojową

 • kształtowanie  zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych

 • wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka

 • wspólne przeżywanie uroczystości i imprez okolicznościowych

 • prezentowanie własnych osiągnięć;

 

III. Zajęcia plastyczne

Wykonywanie prac plastycznych: rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni oraz poczucia estetyki, rozwijanie ekspresji plastycznej oraz kreatywności. Zajęcia pomagają uwierzyć we własne siły, dają uczucie „sprawczości”, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą również cierpliwości. Stosowane techniki:

 • malowanie palcami

 • malowanie na podkładzie klejowym, grysikowym,

 • rysunek węglem, pastelami, farbami ,kredkami świecowymi, świecą

 • stemplowanie,

 • wykonywanie prac z włóczek, szmatek, kasz i makaronów,

 • zabawy z gliną, masą papierową

IV. Zajęcia rozwijające mowę oraz komunikację, a przez to kształtujące umiejętności społeczne

Ćwiczenie poprawnej wymowy, poszerzanie zakresu słownictwa, poprzez naukę wierszyków, rymowanek, zabaw paluszkowych, słuchanie opowiadań, wierszy, zagadek, oglądanie i omawianie ilustracji.

Zabawy paluszkowe polegają na stymulowaniu zmysłu dotyku oraz rozwoju mowy. Dzieci poprawiają sprawność manualną, gdy ilustrują treść rymowanek wykonując ruchy rąk i palców. Takie zabawy sprawiają, że łatwiej im będzie opanować umiejętność ubierania się, zapinania guzików, wiązania sznurowadeł, rysowania, a w późniejszym czasie pisania. Wpływają na umiejętność komunikowania się, budują pozytywny emocjonalny kontakt pomiędzy dziećmi. Powtarzanie zabaw kształtuje pamięć słuchową dzieci i przyczynia się do lepszego zapamiętywania. Ich zaletą jest również pomoc w skoncentrowaniu na konkretnej czynności, co małym dzieciom często przychodzi z trudem.

V. Zajęcia muzyczne

Zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy rozwijające wrażliwość słuchową, nauka piosenek i prostych choreografii, zabawy z prostymi instrumentami, rozwijanie poczucia rytmu.

Dzieci, które od najwcześniejszych lat maja okazję do słuchania różnorodnej muzyki, staja się wrażliwsze nie tylko pod względem muzycznym, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym. Poprzez muzykę dziecko kształci swoje zdolności i zainteresowania, uczy się prostych operacji myślowych, co w rezultacie daje trwały efekt poznawczy i rozwojowy. Dlatego przy codziennych zabawach towarzyszy nam różnorodna muzyka z użyciem prostych instrumentów muzycznych.

VI. Zajęcia ruchowe

Stymulują wszechstronny rozwój psychomotoryczny dzieci. Zajęcia bazujących na podstawowych ćwiczeniach z zakresu gimnastyki z elementami gimnastyki korekcyjnej, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych, torów przeszkód oraz ćwiczeń kształtujących koordynację ruchową. W programie zajęć dzieci są uczone umiejętności utrzymywania równowagi niezależnie od warunków zewnętrznych oraz nawyków bezpiecznego poruszania się i przemieszczania, a przede wszystkim bezpiecznego upadania i schodzenia z przedmiotów.

 • pozwalające poznać możliwości swojego ciała: bieżne, naśladowcze, z podskokami, rzutami do celu oraz czworakowaniem

 • zabawy kołowe – pozwalające poznać przestrzeń i dzielić się z nią z innymi, uczące nawiązywania kontaktów za pomocą ruchu i dotyku

 • zajęcia ruchowe, z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Głównym założeniem metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem do wspomagania rozwoju psychoruchowego oraz społecznego, ruch pomaga w tworzeniu świadomości własnego ciała, po przez proste zabawy ruchowe buduje poczucie pewności siebie, pomaga w akceptacji siebie i innych, poprzez zaufanie – ułatwia nawiązywanie kontaktów. Uczy koncentracji na zadaniu, pomysłowości i kreatywności. W przypadku dzieci najmłodszych szczególnie ważne jest nawiązywanie bliskości, budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości własnego ciała.

VII. Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne

Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

VIII. Zajęcia z chustą Klanzy

Zabawy z chustą mogą spełniać różne cele dydaktyczne, a jedno działanie może ćwiczyć różne umiejętności. Zabawy te łączą wrażenia wzrokowe, dotykowe i ruch, wprowadzają radosny nastrój i odprężenie. Chusta KLANZY dostarcza wielu wrażeń uczestnikom zabaw, wprowadza tajemniczą atmosferę, a przy tym pobudza wyobraźnię i wyzwala pozytywne emocje. Jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie jak zachęcić dzieci do działania w grupie.

IX. Zajęcia teatralne

To ten rodzaj sztuki, który poprzez słowo, ruch i muzykę w szczególny sposób oddziałuje na widza. Dostarcza wrażeń i przeżyć estetycznych, kształtuje wyobraźnię. Zabawy z dzieckiem  przy użyciu pacynek, czy mapetów mają olbrzymie znaczenie dla ich prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Kształtują u dziecka wrażliwość estetyczną, moralną, społeczną. Sprzyjają rozwijaniu mowy, wzbogacają słownictwo, pamięć. Spełniają też określone zadania wychowawcze. Dzięki nim wzmacniana jest więź koleżeńska i grupowa oraz poczucie współpracy i współodpowiedzialności.

 

X. Senso-plastyka

Zajęcia senso-plastyczne stymulują wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, słuch, smak. Wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych. Senso-plastyka wpływa na  również  na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,

 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),

 • wspieramy rozwój zmysłów,

 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),

 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

 • wpływamy na rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia